Alle giften direct ten goede aan mensen in Haïti

Stichting Habitat pour Haïti is een kleine en daardoor zeer gerichte organisatie die hulp biedt aan de allerarmsten in Haïti. Zoals u wellicht weet moeten stichtingen voor goede doelen vanaf 2008 aan een aantal eisen voldoen. Één van die eisen is dat de kosten van werving en beheer in een redelijke verhouding staan tot de uitgaven t.b.v. het doel. Bij onze stichting zijn de kosten in Nederland nihil, omdat alle bestuursleden hun werkzaamheden geheel belangeloos doen en alle verdere kosten voor eigen rekening nemen; ook alle reiskosten naar en in Haïti. Dus al uw giften komen direct ten goede aan de mensen in Haïti.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
In 2007 heeft de stichting Habitat pour Haïti een beschikking gekregen van de belastingdienst. Hiermee zijn alle giften (binnen de fiscale regels) aan onze stichting aftrekbaar van de belasting. Wilt u meer hierover weten, vraagt u dan advies aan uw accountant of belastingaviseur.

     
      Auteursrecht © 2007-2010. Habitat our Haïti. Alle rechten voorbehouden.
      Ontworpen door: José Strelitski / Bureau van der Vlist