Onbezoldigd bestuur
 
Chris Bijdevaate Voorzitter
Ellen van de Rozenberg Secretaresse
Johan Borst Penningmeester

Alle bestuursleden doen dit werk geheel vrijwillig en zonder enige financiële vergoeding. Elk lid zet zich persoonlijk in om fondsen te werven voor de projecten van de stichting.

Voorzitter Chris Bijdevaate reist minimaal eenmaal per jaar (op eigen kosten) naar Haïti om de voortgang van de projecten te controleren en nieuwe projecten te initiëren. Zijn verslagen geeft hij weer in Nieuwsbrieven die naar alle sponsors van de stichting worden gestuurd. Tevens maakt hij foto’s van de kinderen voor de sponsors. Zij worden persoonlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het kind dat zij steunen.

     
      Auteursrecht © 2007-2010. Habitat our Haïti. Alle rechten voorbehouden.
      Ontworpen door: José Strelitski / Bureau van der Vlist